top of page

Tierps kommun

Skapa en musikvideo!

Du som lärare laddar ned information om uppdrag 2 genom att klicka här. Läs igenom informationen innan du visar filmen för eleverna.

2. Visa filmen nedan för din klass. Starta sedan uppdraget.

1. Lyssna på låten.

Obs! Bilderna måste vara skickade innan sistadatumet på uppdraget!

3. Skicka in klassens bilder i formuläret nedan.
Obs! Det är viktigt att du fyller i varje rad
, vad klassen heter, skolan heter etc.


När du skickar in dina bilder får inga igenkänningsbara personer förekomma (GDPR), du måste även ha tagit bilden själv (Upphovsrätt). Vid inskick av bilden ger du Gåspennan tillåtelse att genom videon, dela bilden, exempelvis till andra skolor och på internet.

Obs! När du klickat på skicka. Stäng inte ner sidan direkt, utan vänta tills att meddelandet: Tack era bilder är inskickade!
Om du ej lyckas skicka in via formuläret, maila dina bilder till kontakt@gaspennan.se

Ladda upp bild här
Ladda upp bild här
Ladda upp bild här

Tack! Era bilder är inskickade!

Lycka till med uppdraget!

Vid funderingar, kontakta oss på kontakt@gaspennan.se

bottom of page