top of page

Du har tillgång till plattformen 6 månader från och med köp.  

89 kr  Enskild licens - en användare/pedagog 

299 kr Skollicens - Upp till 15 användare/pedagoger 

bottom of page